11 maj 2021

Vi samarbetar med Natur & Miljöboken, 3:e pris till klass 6B på Fredsdalsskolan

Vi är stolta över att vara med och bidra till miljöutbildning för Simrishamns kommuns skolelever. Det är viktig kunskap som ger insikt om att även små förändringar i vårt beteende kan göra stor skillnad för vår natur och miljö.

Svenska Kunskapsförlaget har sedan hösten 2008 givit ut miljöutbildningen Natur & Miljöboken till skolorna i Simrishamn. Natur & Miljöboken är en gåva till varje elev och har delats ut sedan 1993 i 260 kommuner runt om i Sverige. Materialet ska vara ett tidsbesparande och högkvalitativt sätt för skolan att nå LGR 11.s hållbarhetsmål. Målgruppen är elever och lärare i årskurs 4-6.

Vi har från hösten 2020 kompletterat alla våra läromedel med de Globala Målen.

Visionen med Natur & Miljöboken är att tidigt grundlägga mångvetenskaplig kunskap och förståelse hos nästa ge­neration vuxna för miljö och hållbar utveckling. Fokus ligger på att plocka fram det bästa i varje barn och att få en generation svenskar som kan och vill bidra på miljö- och klimatområdet. Detta ska i sin tur gagna hela samhällsutvecklingen.

Natur & Miljöboken är kostnadsfri för den enskilda skolan och finansieras av lokala företag och kommunala förvaltningar som alla har ett starkt lokalt engagemang och intresse för barn och miljö. De vill bidra till att en miljövänlig livsstil etableras i tidig ålder.

Natur & Miljöboken är ett läromedel i miljö avsett för grundskolans år 4-6. På ett roligt och pedagogiskt sätt får eleverna lära sig om hur vi alla kan leva på ett sätt som bättre tar hänsyn till vår natur och miljö. Genom samverkan med kommuner, företag och organisationer kan Natur & Miljöboken ges ut kostnadsfritt till grundskolans årskurs 4-6. Natur & Miljöbokens mål är att alla landets elever i åldern 10-12 år ska få ta del av detta material.

Läs mer om Natur & Miljöboken här

Sen har vi glädjen att meddela att Fredsdalsskolan har tilldelats 3:e pris i den nationella miljötävling som varje år anordnas tillsammans med miljömärkningen Svanen och Håll Sverige Rent.

Det är en fantastisk prestation av Fredsdalskolans klass 6B med supertalangerna Dima, Kamar, Albin, Tilde, Ella, Ajsa, Yasser, Ellie, Linnea, Elliot och Liam att komma på tredje plats i Sverige men hela klassen får givetvis en eloge.

Klassen vinner 1 000 kr till klasskassan samt diplom till hela klassen. Temat för tävlingen var ”Skapa en uppfinning eller idé som kan hjälpa oss att nå de Globala målen 2030.

Se klassens bidrag här.