Vi erbjuder attraktiva och bekymmersfria hyresrätter i Simrishamn, Borrby, Gärsnäs, Hammenhög, Kivik, och Sankt Olof. Hos oss hittar du såväl boende i centralorten, som nybyggda lägenheter vid havet och mysiga radhus i bymiljö.

Vi hjälper dig att hitta ditt nya hem

Vårt mål är att fler ska välja att bo och verka i Simrishamns kommun. Och när de väl flyttat hit vill att deras hem ska kännas så trivsamt och tryggt att de vill bo kvar länge. Därför lägger vi stor vikt vid att bygga som folk vill bo och låta våra hyresgäster vara med och påverka sitt boende. Vi bjuder in till dialog och lyssnar, bemöter alla på samma trevliga sätt och siktar på en hög servicenivå.

Det bästa med Simrishamnsbostäder är att de sköter fastigheterna jättebra och omgivningen, grönområden och rabatter, enormt bra. De ser till att det är fräscht och fint. De lyssnar, och är det någonting så ställer de upp direkt.

Sveriges nöjdaste hyresgäster bor hos oss

År 2019 genomförde AktivBo en undersökning där 450 000 hyresgäster över hela landet fick svara på frågor om sitt boende. Simrishamnsbostäder fick högst betyg i Sverige för sina bostäder och högst betyg i Skåne för sin service. Det gör oss både glada och stolta. Och fast beslutna att se till att våra hyresgäster fortsätter vara lika nöjda. År efter år.

Hållbarhet är en del av vår vardag

På Österlen lever man lite närmre naturen och att vårda den är en viktig och självklar del av vår verksamhet. För oss handlar hållbarhetsarbetet både om att införa nya lösningar vår egen verksamhet och att hjälpa våra hyresgäster göra klimatsmarta val i sin vardag.

Simrishamnbostäder bil

Helt fossilfria år 2030

Simrishamnsbostäder har som mål att vara helt fossilfria senast år 2030. För att nå dit har vi gjort en rad saker. Bland annat drivs alla våra bilar med el eller gas, och våra arbetsmaskiner tankas med det miljövänliga drivmedlet EcoPar, gjort på tallolja. Vi försöker dessutom optimera vår logistik för att köra så lite som möjligt

Simrishamnsbostäder energi ikon

Sänka energiförbrukningen

Alla våra nya fastigheter byggs för att minimera energiförbrukningen. Vi är nu nere på 0,65 kW/m2 och arbetar för att sänka det ytterligare. Vi har också bytt ut ytterbelysningen i samtliga fastigheter mot energisnåla LED-lampor.

Simrishamnsbostäder solceller ikon

Installera solcellsanläggningar

Solcellsanläggningar har än så länge installerats på tre av våra fastigheter. I kontorsfastigheten Galaxen står de för 60 procent av elförbrukningen. I Trekanten, som består av två bostadsfastigheter, står de för 10 procent av fastighetselen.

Simrishamnsbostäder klimatsmart ikon

Underlätta klimatsmarta val

Det ska vara enkelt att leva klimatsmart var man än bor, därför har vi återvinningsstationer på alla områden. En annan insikt är att man tvättar färre och större tvättar i en gemensam tvättstuga, vilket är bättre för miljön. Därför har vi slutat installera tvättmaskiner i alla lägenheter. Vår automatiska dosering av tvättmedel minskar dessutom risken för överdosering.

Så här jobbar vi på Simrishamnsbostäder

Arbetet med att förvalta våra fastigheter leds av  vår underhållschef. Till sin hjälp har de 8 bovärdar, 2 snickare, 1 grönyteansvarig och 3 servicetekniker. Vi har även en ekonomichef, en ekonomiassistent som administrerar hyror samt 2 medarbetare som arbetar med uthyrning och administration. Tillsammans sköter vi även förvaltning och administration för SINAB. Totalt är vi 21 medarbetare, varav 5 är kvinnor.

 

Ledning

Charlotte Wadström, VD
Eva Nordland, ekonomichef
Lars Persson, underhållschef

 

Styrelse

Bolagets styrelse utses av kommunfullmäktige i Simrishamns kommun och består av sju ledamöter samt suppleanter:


Bertil Bjerstam (C), ordförande
Robert Grandelius (S), vice ordförande
Lars-Gösta Nilsson (M)
Sven-Olof Andesson Hederoth (L)
Kitty Verngren (S)
Gerd Holm (ÖP)
Hans Dahlqvist (SD)


Karl-Gustav Högberg (M)
Erik Persson (S)
Kent Zerath (S)
Annalise Håkansson (V)
Johan Nygren (M)
Patrik Coucher (SD)
Paul Frogner Kockum (KD)

 

Revisorer

Birger Johansson (S)
Jens Lundgren (C)