Utöver de regler och paragrafer som finns i hyreslagen och som står i hyresavtalet har vi följande trivselregler för dig som bor i Simrishamnsbostäders lägenheter.

Uteplats/Balkong

Har bostaden uteplats eller balkong ska den skötas av dig som hyresgäst. Det är inte tillåtet att utföra byggnads- eller anläggningsarbete på tomt/uteplats utan hyresvärdens skriftliga medgivande. Följs inte detta på ett tillfredställande sätt kan det leda till uppsägning.

Studsmattor/Badpool får användas i mån av plats. De måste få plats inne på den yta som du ansvarar för på din uteplats. Du får inte ha någonting stående utanför denna yta. Alla ytor som Simrishamnsbostäder ansvarar för t. ex. där vi klipper gräset ska vara framkomliga utan hinder. Om personskador uppstår i samband med studsmatta/badpool är det du som hyresgäst som är ansvarig.

Uteplatsen/Balkongen får inte användas som förvaringsutrymme för kartonger, gamla möbler, bildäck eller annat. Detta på grund av att det kan innebära brandfara, fukt och mögelproblem på fasaden samt att det även stör den allmänna trivseln.

Det är absolut förbjudet att mata fåglar och andra djur på sin balkong eller uteplats då detta även drar till sig skadedjur som t.ex. råttor.

Grillning

På grund av brandrisk är det inte tillåtet att använda kol eller gasolgrill på balkong eller uteplats. El-grill går bra. Bor man i radhus med tomt, går det bra med kol eller gasolgrill, men man ska beakta brandsäkerheten, och tänka på att oset kan vara störande för grannar.

Tvättstuga

Den gemensamma tvättstugan är till för hyresgästen och dess tvätt. Hyresgästen ska lämna tvättstugan städad efter sig och hålla sig till tvättiderna. Du har fyra möjliga tvättillfälle per månad.

Cykelrum

Inom de områden där cykelrum finns ska cyklar förvaras där. Annars hänvisar vi till cykelställ. Cyklarna ska vara i brukbart skick. Detsamma gäller för mopeder, barnvagnar etc. OBSERVERA att man inte får ställa saker i trapphusen.

Sopsortering

Hyresgästen förbinder sig att källsortera enligt hyresvärdens anvisningar, samt att lämna skrymmande avfall på återvinningsstation. Felaktig hantering debiteras hyresgästen.

Rökning

Rökning är förbjuden i samtliga gemensamma utrymmen. Rökning på den egna balkongen får endast förekomma om det inte är störande för grannar. OBS att slänga fimpar på marken är nedskräpning och ej tillåtet.

Husdjur – hund, katt mm

Som boende i ett flerfamiljshus eller motsvarande bostadsområde ska du som djurägare iaktta följande:
– husdjur måste hållas kopplade inom området
– rasta inte ditt husdjur inom området
– vårda och ta hand om ditt husdjur så att det inte är störande för dina grannar
– ta inte med husdjuret till tvättstugan eller andra gemensamma utrymmen

Skadedjur

Du som hyresgäst har ett ansvar att hålla skadedjur och ohyra borta. Det är därför exempelvis inte tillåtet att mata djur och fåglar från balkong eller på annat sätt inom bostadsområdet. Du har även ansvar att rapportera till Simrishamnsbostäder om du skulle få in ohyra eller skadedjur i din lägenhet.

Störning

Du förbinder dig att ha en måttlig ljudnivå. Generellt gäller att inget ska höras in till dina grannar, vilket ska beaktas särskilt mellan kl. 22.00 – 07.00, då det ska vara tyst.

Enligt hyreslagen är otillåtna störningar när ”grannar utsätts för störningar som kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras boendemiljö”. Som kontraktsinnehavare har du ansvaret för alla familjemedlemmar och gäster.

Om du upplever störningar vänder du dig till Simrishamnsbostäders jour på telefon 0709-81 90 85. Där uppger du ditt namn, adress och förklarar för personalen vad/vem som stör dig. Vi har sekretess och ingen får veta vem som gjort anmälan.

Vid en störningsanmälan tar Simrishamnsbostäder kontakt med vederbörande för erforderliga åtgärder. Fortsätter störningarna kan hyreskontraktet komma att sägas upp och hyresgästen tvingas flytta i förtid.

Om du som hyresgäst inte följer Simrishamnsbostäders trivselregler kan det leda till uppmaning och eventuellt uppsägning av hyreskontraktet.