Nu finns det möjlighet att hyra odlingslåda hos oss!

Allmän information och generella bestämmelser.

Våren 2024 placerade vi ut odlingslådor på Bruksområdet i Simrishamn. Syftet med detta är att ge våra hyresgäster möjligheten att odla grönsaker och blommor.

En odlingslåda är L180 x B80 x H70cm.

Avtal kommer tecknas för respektive odlare och kommer att gälla tillsvidare. En depositionsavgift om 200kr kommer att tas ut.

Generella Villkor

  • Jord är påfyllt av Simrishamnsbostäder (Simbo) inför avtalets start. Odlaren står själv för frön, plantor, gödning, vattenkanna och redskap samt om jord behöver fyllas på under avtalstiden. Vattenkannor kan fyllas med kranen på regnvattentunnan som finns i anslutning till odlingslådorna.
  • Odlingen ska vara välskött och utan ogräs. Ogräs och växtrester ska läggas på anvisad plats inom odlingsområdet. Inga gifter får användas. Platsen omkring odlingen ska alltid vara välstädad. Vid avtalstidens slut ska odlingslådan tömmas på växtlighet och rötter.
  • Odlaren ska följa de regler som Simrishamnsbostäder beslutar om. Om Simbo anser att odlingen inte sköts ordentligt så ska odlaren informeras om detta. Om odlaren inte förbättrar skötseln inom två veckor har Simbo rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan. Om odlaren då inte genast städar på platsen har Simbo rätt att utföra städning på odlarens bekostnad. Depositionsavgiften betalas då inte tillbaka. Simbo har egenrätt att bedöma om en odling inte sköts.
  • Vid avflyttning sägs avtalet upp och hyresgästen är ansvarig att tömma odlingslådan på växter och rötter.
  • Simbo är inte ansvarig för några skador eller kostnader som uppstår i samband med odlingen. Ingen ekonomisk ersättning eller annan ersättning betalas av Simbo. Odlaren utför arbetet på eget ansvar och egen risk.

Så här gör du för att ansöka om att hyra odlingslåda:

För att anmäla intresse kontakta Simrishamnsbostäder via mail info@simbo.nu , märk mailet med ”odlingslåda”. Skriv ditt namn och adress så registrerar vi in dig i kön. Du kan också kontakta oss via telefon 0414-819630.

Vi skickar ut erbjudande via mail till dem så står först i kön efterhand som det blir odlingslådor tillgängliga. Om du blir tilldelad en odlingslåda upprättas ett avtal där det framgår vilken låda som är din.