Uppsägning

Vill du säga upp din lägenhet gör du det genom att fylla i uppsägning på baksidan av ditt kontrakt eller så skriver du ut och fyller i en uppsägningsblankett här.

Uppsägningstiden är tre månader och gäller från nästkommande månadsskifte.

Tänk på...

När du flyttar ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket på skatteverket.se/flytta så att du får rätt folkbokföringsadress. Gör din anmälan i förväg eller senast en vecka efter flytten. Skatteverket sprider din nya adress till samtliga myndigheter och även till många företag. Vill du ha eftersändning av din post till din nya adress måste du beställa det av Svensk Adressändring på adressandring.se

När du sagt upp din lägenhet

Visning
Du ska vara beredd och ha lägenheten tillgänglig för visning för de personer som fått erbjudande om att hyra lägenheten efter dig. Lämna därför ett telefonnummer till oss som vi kan nå er på under uppsägningstiden. Meddela också om vi får gå in med huvudnyckel och visa lägenheten om du inte är hemma. Personal från Simrishamnsbostäder är alltid med vid visningen.

Avflyttning och besiktning
Din lägenhet kommer besiktigas;
Slutbesiktning genomförs senast på avflyttningsdagen före kl. 12.00 där städning och kontroll av eventuella skador/brister görs.
Observera att lägenheten skall vara slutstädad vid slutbesiktningen. Som hyresgäst blir du ersättningsskyldig om besiktningsmannen vid besiktningen upptäcker:
– Att det inte är fullgott städat
– Att skador har uppstått under din hyrestid och som inte anses som normalt slitage

När kontraktstiden löper ut ska du lämna lägenheten senast på hyreskontraktets sista dag. Infaller den dag då lägenheten skall lämnas på en helg eller annan allmän helgdag, sker avflyttning istället nästkommande vardag. Lägenheten ska då lämnas senast kl. 12.00. Tänk på att all utrustning som tillhör bostaden, tex dörrar, hatthylla, gardinbeslag, digitalbox mm, måste finnas i lägenheten vid besiktning.

Du får mer information tillsammans med uppsägningsbekräftelsen.