Information från VD:n pga pågående energikris

 

Bästa hyresgäst!

Pågående energikris och skenande priser gör att vi som fastighetsägare behöver ta vårt ansvar för att minska risk för oplanerade strömavbrott och reducera vår energiförbrukning.

Några av de åtgärder vi vidtar eller kommer att vidta är följande:

• Vi tilläggs-isolerar samtliga vindar
• Vi ser över våra fastigheters ventilation och vidtar åtgärder där vi märker ett energispill
• Vi kommer att utöka och påskynda arbete med att implementera solceller där det är möjligt
• Vi har påbörjat omfattande fönster och dörrbyten för att minska energispill
• Vi sätter in rörelsestyrda armaturer i våra fastigheters gemensamma utrymmen
• Vi sänker inomhustemperatur till 20 grader
• Vi minskar antalet möjliga tvättider

Vi förstår att framförallt en sänkning av inomhustemperaturen kan medföra en viss olägenhet men ansvaret är kollektivt och det omfattar såväl företag & kommun som privatpersoner och detta är den åtgärd vi kan vidta, med omedelbar verkan, som har störst effekt på vår energiförbrukning.

Dock kommer den pågående isoleringen av vindar samt fönster och ytterdörrsbyten till stora delar att kompensera temperatursänkningen.

Med hopp om ert samarbete och förståelse kring vårt agerande tecknar jag mina vänliga hälsningar
//
Charlotte Wadström, VD

Hjälp till att spara energi!! Alla kan inte göra allt men alla kan göra något!!

Det finns många saker vi kan göra för att spara energi.
Hjälps vi åt så gör det skillnad!!!

Klicka på länken nedan så kommer du till Allmännyttans energisparkampanj.

Allmännyttans energispartips (Klicka här)