BÄSTA HYRESGÄST!

Information gällande Hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll (HLU)

För samtliga enskilt uthyrda bostäder har hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll gällt sedan 2010-11-11.

Detta har lett till att ca 1/3 av Simrishamnbostäders bostadsbestånd inte följt underhållsplanen med eftersatt standard som följd.

På grundval av ovan upphör HLU att gälla och en sista utbetalning kommer att ske under april 2023 (rabatten avser år 2022)

From 2023-01-01 gäller följande:

  • möjligheten till rabatt på månadshyran på grund av önskan att ej underhålla bostaden enligt avtalad underhållsplan är borttagen
  • nedan angivna underhållsåtgärder ingår i hyran utan kostnad efter uppnått intervall
  • Du som hyresgäst behöver själv initiera underhåll av oss. Efter inkommen beställning genomför vi arbetet i turordning och efter tillgängliga resurser.

 

Följande åtgärder ingår i hyran efter uppnådd intervallperiod:

Åtgärd                                                                Intervall
➢ Målning av väggar & tak                            13år
➢ Byte golv sovrum – laminat                      20år
➢ Byte golv kök&hall – plast                         20år
➢ Slipning parkett vardagsrum                    15år

(Byte av kök och badrum utförs efter behovsbedömning och räknas inte in under HLU utan är standardhöjande vilket leder till en hyresreglering).

Med vänlig hälsning

Charlotte Wadström
VD

2023-01-25

Förnya ditt parkeringstillstånd 

Du som har parkeringstillstånd måste förnya detta senast den 1 februari eftersom ditt nuvarande tillstånd har sista giltighetsdag den 31 januari 2023.

Från och med den 16 januari är du välkommen till kontoret för att få ett nytt parkeringstillstånd.

Vänligen respektera våra öppettider:
Från och med den 16 januari
Måndag-Onsdag kl. 13.00 – 15.00
Torsdag kl. 13.00-18.00
Fredag stängt

Om du inte har möjlighet att komma under öppettiderna är du välkommen att boka en tid för besök.

Telefon:                                                0414-819630
Mån-fre kl. 10.00-12.00 samt Ons kl. 13.00-15.00

Email:                                                   info@simbo.nu

2023-01-12

Elsituationen i Sverige och framförallt i södra Sverige kan bli en utmaning...

Den närmsta tiden framöver kommer att bli en utmaning för elsituationen i Sverige och framför allt i södra Sverige där vi befinner oss. Vi behöver vara beredda på att en elavstängning kan bli verklighet och vi måste alla hjälpas åt att tänka efter före.

Svenska kraftnät har definierat dygnets höglasttimmar (och därmed risktimmar) till:

  • Måndag-fredag klockan 08.00-10.59 och klockan 16.00-18.59.

Under dessa timmar är det extra viktigt att hålla nere er elförbrukning så mycket ni kan.

2022-12-09

Information från VD:n pga pågående energikris

Bästa hyresgäst!

Pågående energikris och skenande priser gör att vi som fastighetsägare behöver ta vårt ansvar för att minska risk för oplanerade strömavbrott och reducera vår energiförbrukning.

Några av de åtgärder vi vidtar eller kommer att vidta är följande:

• Vi tilläggs-isolerar samtliga vindar
• Vi ser över våra fastigheters ventilation och vidtar åtgärder där vi märker ett energispill
• Vi kommer att utöka och påskynda arbete med att implementera solceller där det är möjligt
• Vi har påbörjat omfattande fönster och dörrbyten för att minska energispill
• Vi sätter in rörelsestyrda armaturer i våra fastigheters gemensamma utrymmen
• Vi sänker inomhustemperatur till 20 grader
• Vi minskar antalet möjliga tvättider

Vi förstår att framförallt en sänkning av inomhustemperaturen kan medföra en viss olägenhet men ansvaret är kollektivt och det omfattar såväl företag & kommun som privatpersoner och detta är den åtgärd vi kan vidta, med omedelbar verkan, som har störst effekt på vår energiförbrukning.

Dock kommer den pågående isoleringen av vindar samt fönster och ytterdörrsbyten till stora delar att kompensera temperatursänkningen.

Med hopp om ert samarbete och förståelse kring vårt agerande tecknar jag mina vänliga hälsningar
//
Charlotte Wadström, VD

2022-11-16

Hjälp till att spara energi!! Alla kan inte göra allt men alla kan göra något!!

Det finns många saker vi kan göra för att spara energi.
Hjälps vi åt så gör det skillnad!!!

Klicka på länken nedan så kommer du till Allmännyttans energisparkampanj.

Allmännyttans energispartips (Klicka här)

2022-10-12