20 maj 2022

Årets häck- och gräsklippning blir annorlunda

För att bidra till den ökade biologiska mångfalden har simrishamnsbostäder ändrat rutinerna för när häckar/buskage, gräs och ängsytor ska klippas. Vi kommer låta gräset växa upp mer på vissa områden. Vi kommer även från och med i år inte att klippa några häckar eller buskage innan midsommar som vi annars har gjort. Klippning kommer ske en gång per år vilket blir efter blomning.

Vi planerar att börja klippa under vecka 33-34. Arbetet beräknas ta ca 5 veckor. Vi arbetar parallellt i byarna och inne i tätorten.