21 december 2020

Nya hyror för 2021

Nu är förhandlingarna mellan Simrishamnsbostäder och Hyresgästföreningen klara. Den överenskomna hyresregleringen för 2021 blir +0,9% och gäller från den 1 Januari 2021.

För att få en jämn hyresnivå på nybyggda lägenheter har vi även justerat hyrorna i kvarteret Höjden. Även dessa justeringar gäller från den 1 Januari 2021.